first part of logo 'Máš' first part of logo 'umělecké' first part of logo 'střevo' first part of logo '?'
PL CZ EN SK HU DE

O projekcie

“Czujesz sztukę?” to międzynarodowa platforma edukacyjna oraz konkurs dla młodzieży w wieku 14-19 lat, łączący aktualne zagadnienia społeczne oraz sztuki wizualne.

Konkurs został zainicjowany w roku 2009 w Czechach, jako niezależna inicjatywa edukacyjna, realizowana we współpracy z muzeami oraz galeriami. Od tego czasu do instytucji biorących udział w projekcie zaliczyć można Narodową Galerię w Pradze, Centrum Sztuki Współczesnej DOX w Pradze, Galerię Rudolfinum w Pradze, Galerię Malarstwa w Brnie oraz wiele innych regionalnych czeskich galerii.

Począwszy od 2012 roku konkursowi towarzyszy uhonorowanie zwycięzców nagrodą im. Jindřicha Chalupecký’iego. Inicjatywa zyskała zasięg międzynarodowy od momentu przyłączenia się do projektu Galerii Narodowej w Bratysławie oraz węgierskiej organizacji SEMM. W roku 2017 konkurs został poszerzony o kolejnych partnerów z Polski, Niemiec oraz Węgier, a do instytucji prowadzących dołączyło Staatlichen Kunstsammlungen Dresden oraz Ludwig Museum z Budapesztu.

Dla kogo? 

Konkurs skierowany jest do młodzieży między 14 a 19 rokiem życia, uczącej się w ostatnich klasach szkoły podstawowej, gimnazjach oraz szkołach ponadpodstawowych (wyjątki od tej reguły są dopuszczalne). Zadaniem uczestników jest stworzenie kolektywnego projektu artystycznego, który dotyczył będzie aktualnego tematu przewodniego konkursu. Projekt zakłada pracę grupową (od 2 do 5 osób) i może odzwierciedlać indywidualne
zainteresowania uczestników. Znajomość sztuki nie jest wymagana – stawiamy na kreatywność.

Dlaczego?

Głównym celem projektu jest umożliwienie młodzieży realizacji jej kreatywnego potencjału w codziennym kontekście, wypróbowania narzędzi związanych z praktyką artystyczną oraz stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, umiejętności oraz opinii. Kolektywna, kompleksowa praca nad projektem pomaga młodzieży w wykorzystaniu języka sztuk wizualnych do wyrażenia siebie, a także umożliwia dostrzeżenie mnogości istniejących
perspektyw związanych z realizowanym w danym roku tematem.

Kiedy?

listopad 2017 – maj/ czerwiec 2018

Listopad 2017 – Styczeń 2018 : Rozpoczęcie konkursu, nadsyłanie zgłoszeń

Styczeń: Zakończenie rejestracji 22.01.2018

Styczeń – Marzec: Warsztaty, konsultacje dla grup (po wcześniejszym umówieniu)

Marzec (II połowa): Półfinał, prezentacja projektów, wyłonienie najlepszych 25 prac do udziału w finale

Kwiecień: Udoskonalanie projektów, konsultacje dla grup

Maj: Finał, wystawa najlepszych prac

Czerwiec: Spotkanie zwycięzców konkursu z Czech, Niemiec, Węgier, Polski i Słowacji, przygotowanie wspólnej wystawy w Galerii Narodowej w Pradze

Jak?

Zachęcamy, by projekty uczniowskie przygotowywane były w ramach realizacji przedmiotów szkolnych. Chętnie wesprzemy nauczycieli we wprowadzeniu takiego projektu do planu nauczania. Grupy mogą zgłaszać również projekty realizowane niezależnie od zajęć szkolnych.

Gotowe projekty muszą być związane z tematem przewodnim konkursu. Sposób prowadzenia projektu, a także medium, w którym zostanie zrealizowana praca grupowa zależą wyłącznie od decyzji uczestników. Grupy mogą wybrać tradycyjne media m.in. malarstwo, rzeźbę, grafikę, a także nowe media tj. wideo, fotografia, animacja
komputerowa, social media i inne. Nadesłane propozycje oceniane będą szczególnie pod kątem jakości pracy oraz twórczego ujęcia tegorocznego tematu konkursu.

Warsztaty

W okresie od 1.2018 do 3.2018 odbywać się będą bezpłatne warsztaty i spotkania w instytucjach kultury
dla grup, które zgłosiły się do udziału w konkursie.

Tutoring

Wszystkim uczestnikom projektu oferujemy konsultacje, wskazówki i porady dotyczące
projektów artystycznych i prezentacji finałowych.

Historia

Projekt zainicjowano w 2009 roku jako projekt edukacyjny GASK – Galerii Regionu Czech Centralnych w Kutnej Horze, do którego dołączyły następujące praskie instytucje: Galeria Narodowa w Pradze, Centrum Sztuki Współczesnej DOX, Meet Factory, VCG Pardubice, Lidická Gallery, tranzitdisplay, Galeria Rudolfinum i Morawska Galeria w Brnie. W kolejnych latach do projektu dołączyły partnerskie instytucje ze Słowacji, Węgier, Polski oraz Niemiec. Od roku 2012 w ramach konkursu przyznawana jest nagroda im. Jindřicha Chalupecký’iego.
Do zasiadania w jury konkursu zapraszani są artyści, kuratorzy, badacze oraz nauczyciele.

W poprzednich latach komisja oceniająca składała się z takich teoretyków sztuki jak Marie Bergmanová, Radomíra Sedláková, Ondřej Chrobák, Karin Kottová, Vanda Skálová, Luba Hédlová, Silvie Šeborová i Jana Skřivánek, dziennikarza Jana H. Vitvara i takich artystów jak: Michal Pěchouček, Pavel Sterec, Markéta Kinterová, Jan Fabián, Milena Dopitová, Marek Meduna, Ondřej Brody, Filip Cenek i Kateřina Šedá.